GENEL KURALLAR

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Satın alınan her bir hizmet için belirlenen süreyi aşmamak kaydı ile alıcının internet sitesi (Finaans) üzerinde ki hesabına ait iletişim adreslerine teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
4.Satın alınan hizmet, eksiksiz ve hizmette belirtilen niteliklere uygun teslim edilmek zorundadır.
5.Satın alınan hizmetin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 3 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

6.Alıcı, satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

7.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı henüz yapımına başlanmamış siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 7 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


CAYMA HAKKI

Satın alınan hizmet (Reklamsız Premium Hesap) iadesi talep etmek için İletişim sayfası üzerinden iade talebi oluşturmanız gerekmektedir. Yukarıda yer alan maddeler ile beraber kişi hizmet iadesinde bulunmak için en geç 14 gün içerisinde (hafta sonu dahil) tarafımıza iade talebinde bulunmalıdır. İade süresi için tanınan süre geçtiği taktirde, kişi iade talebinde bulunamaz ve bu maddeyi satın alım sırasında kabul etmiş sayılır. İade talebinde bulunan kullanıcının reklamsız premium hesap özelliği, hesabından kaldırılır ve yukarıda belirtilen süre içerisinde iadesi gerçekleştirilir.